Thông tin về Vi rút Corona Chủng loại mới

Giải đáp về vi-rút corona (NHK world)

Poster tuyên truyền phòng chống nhiễm Virus Corona

URL khảo sát nguyện vọng về nước:http://www.vnembassy-jp.org/vi/node/768

Đã xây dựng hệ thống tiêm phòng vắc xin corona chủng mới
FRESC Hỗ trợ tiêm chủng COVID-19 đa ngôn ngữ
Hãy cẩn thận để không bị bệnh do virus corona chủng mới.PDF
Liu có phi là COVID-19?PDF
Dành cho người Việt Nam có nguyện vọng về nước.PDF
Hãy cẩn thận để không bị bệnh do virus corona chủng mới.PDF
Yêu cầu cua viêc phòng ngừa phát tán tâp thê vi rút Corona chung mớiPDF
Hướng dẫn về cho vay khẩn cấp quỹ tạm thời
Các điểm sơ tán trong cuộc khủng hoảng COVID-19PDF
Hướng dẫn về tiền trợ cấp đảm bảo nơi cư trúPDF
Đơn xin tiềntrợ cấpcố địnhđặcbiệtPDF

Thân gửi đến các nhân viên người nước ngoài đang được thuê làm việc tại công ty

Để phòng chống Dịch Virus Corona PDF

Những người nào có triệu chứng như sau thì hãy nên liên lạc đến「 Trung tâm tư vấn dành cho người về nước và người đã có tiếp xúc」 để được tư vấn. Tel: 0564-23-5074

・Có triệu chứng cảm cúm và sốt trên 37.5℃ liên tục trên 4 ngày.
(Kể cả những lúc phải dùng thuốc hạ sốt)
・Cảm thấy rất là mệt mỏi (cảm giác mệt) và khó thở (hô hấp khó khăn).
※ Kể cả những người cao niên và người có mang bệnh khác, đang trong tình trạng đã nêu trên và đã bị kéo dài hơn 2 ngày.

Sau kết quả của việc tư vấn của trung tâm, nếu trường hợp có bị nghi là có khả năng bị nhiểm Corona Virus thì sẽ dược giới thiệu đến nơi khám bệnh chuyên môn dành cho 「 Người về nước Và người đã có tiếp xúc」

「Trung tâm tư vấn dành cho người về nước và người đã có tiếp xúc」 đã dược đặt ở các tỉnh toàn nước Nhật . Muốn biết thêm chi tiết, xin hãy vào trang mạng Internet dưới đây.