Mga Impormasyon sa Sakuna

Sa ngayon ay walang information.

Dapat lumikas batay sa Utos ng PaglikasPDF
Gabay sa Pag-iwas sa Sakuna Para sa mga dayuhang residente Paano mabubuhay sa Japan, kapuluan na maraming sakunaPDF

ANO ANG DAPAT GAWIN NG MGA DAYUHAN KUNG SAKALING MAY SAKUNA?PDF

Mga kapaki-pakinabang na apps at website sa panahon ng sakuna

Mga impormasyon tungkol sa panahon (lagay ng panahon, malakas na ulan, mataas na temperatura, atbp), lindol, tsunami at bulkan

Pag-aralan natin mula sa Video ang Pagiwas sa malaking Sakuna!

Kapag ang sakuna ay naganap.~


~Pag handaan natin ang sakuna.~

 

 

Protektahan ang sarili isagawa ang hakbang ukolsa sakuna sa kalamidad